דף הבית

שפה מספרת תרבות היא תכנית ללימוד השפה הערבית והתרבות הערבית בחטיבות הביניים 
ובחטיבות עליונות במגזר היהודי.

כל חומרי הלמידה באישור משרד החינוך והתרבות.

פעילויות נוספות חווייתיות המלוות את כל התכנים בספר א ובספר ב תמצאו חינם באתר הבא:

יש להירשם כדי לתרגל, הקליקו בדף הבית על כניסת בתי ספר ומוסדות אקדמיים.

arabic2use  מדברים ערבית

התכנית שמה דגש על:

 • לימוד משמעותי של תכנים בתרבות
 • לימוד בגישה הטבעית
 • פיתוח אסטרטגיות קריאה
 • הקנייה ותרגול המתאימים לכיתה הטרוגנית
 • שיטת הפענוח
 • פיתוח חשיבה לשונית
 • שילוב סגנונות למידה מגוונים בהוראה
 • פיתוח לומד עצמאי
 • כל ספרי הלימוד מלווים בקטעי האזנה המאפשרים פיתוח הגייה נכונה וחשיפה לסביבה ערבית.
 • הטקסט הוא לב השיעור ובאמצעותו נלמדים התכנים המשמעותיים בשפה ובתרבות.
 • הנושאים התחביריים נלמדים מתוך הטקסטים והתרגול מסייע בפיתוח מודעות לשונית.
 • כל ספרי הלימוד מלווים במדריך למורה וכן ניתן לקבל הדרכה אישית למורה או לצוות בית ספר.